CJENOVNIK

Pogledajte cjenovnik usluga i odaberite paket koji ispunjava vaše potrebe.

Hosting paketi

Odaberite paket koji zadovoljava vaše potrebe.

Izražene cjene su bez uračunatog PDV-a.

Napomene:

  • Obračunski period za usluge je godinu dana
  • Korisnik plaća uslugu po ispostavljenom predračunu ili fakturi za obračunski period
  • U slučaju raskida Ugovora Korisnik je dužan platiti ugovorenu naknadu na dan ugovorenog raskida
  • Plaćanje se vrši prema članu 7. Opštih uslova poslovanja

cjenovnik otvaranja e-mail adresa

Usluga otvaranja e-mail naloga sa inbox-om.

Izražene cjene su bez uračunatog PDV-a.